Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Решењем о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Град Пирот И бр.06/26-17 од 30.06.2017. године, именовани су:

1. Зоран Стојановић из Пирота, председник,
2. Душан Димитријевић из Пирота, члан,
3. Драган Јовановић из Пирота, члан,
4. Владимир Ристић из Пирота, члан,
5. Слободанка Тодоровић из Пирота, члан.

Пословник о раду комисије
Јавни конкурс за именовање директора ЈП "Дирекција за изградњу Општине Пирот"
Јавни конкурс за именовање директора ЈП "Градска топлана" Пирот
Јавни конкурс за именовање директора ЈКП "Комуналац" Пирот
 Јавни конкурс за именовање директора ЈП "Водовод и канализација" Пирот  
Решење о именовању директора ЈП "Дирекција за изградњу општине Пирот"
Решење о именовању директора ЈКП "Градска топлана"
Решење о именовању директора ЈП "Водовод и канализација"
Решење о именовању директора ЈКП "Комуналац"
Јавни конкурс за именовање директора ЈП "Радио Пирот"
Joomla templates by Joomlashine