Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Добродошли

 

Поштовани суграђани,

добродошли на интернет портал града Пирота. Позивамо Вас да узмете активно учешће у раду локалних органа града Пирота тиме што ћете изнети своје сугестије и предлоге. Опширније

 мр Владан Васић, градоначелник Пирота

Комисија за доделу јавних признања и награда при Градској управи Пирот објавила је Јавни позив за доделу највишег јавног признања Града Пирота. Предлози за звање „Почасни грађанин Града Пирота“, звање “Заслужни грађанин Града Пирота“, Награду „28. децембар“ и посебна признања могу се послати најкасније до краја новембра ове године. Признање „Почасни грађанин Града Пирота“ додељује се за изузетне заслуге у развоју привреде и друштвених делатности, као и за изузетна достигнућа и дела која доприносе развоју и афирмацији Града Пирота.


Ово признање може се доделити држављанину Републике Србије и држављанима других држава.

Признање „Заслужни грађанин Града Пирота“ додељује се појединцима који су рођени или живе на територији Града Пирота, за изузетне заслуге у развоју привредних и друштвених делатности, унапређивање међународне сарадње, као и достигнућа и дела чији су ефекти за развој, статус и афирмацију Града Пирота евидентни кроз дужи временски период.

Звање „Заслужни грађанин Града Пирота“ може се доделити и постхумно.

Предлог за проглашење „Почасног грађанина Града Пирота“ и „Заслужног грађанина Града Пирота“ могу поднети сва физичка и правна лица, с тим да предлагач и предложени не могу бити исто лице.

Признање „28. децембар“ додељује се за изузетна достигнућа у привреди, малој привреди, пољопривреди, здравству, информисању, спорту, образовању, култури, проналазаштву и другим областима.

Посебно признање додељује се поводом значајних јубилеја, завршетка акција од посебног интереса за Град Пирот, за допринос у акцијама хуманитарног карактера, појединцима, месним заједницама, предузећима, институцијама и установама.

Подносиоци предлога обавезно достављају следеће :

1. Предлог за доделу јавног признања и награде са назнаком за коју област се предлаже кандидат и за коју врсту награде на прописаном обрасцу;
2. Детаљно образложење предлога са биографијом предложеног кандидата са довољно чињеница за одлучивање и оцену вредности доприноса, резултата и заслуга;
3. Фотокопије докумената којима се доказују и поткрепљују наводи из образложења, уколико таква документа постоје за предложеног кандидата.

Рок и начин достављања предлога

Образложени предлози, са одговарајућим прилозима (фотокопије) за доделу јавних признања и награда се подносе у писаној форми у затвореној коверти Комисији за доделу јавних признања Града Пирота до 30.11.2017. године са назнаком „Комисија за доделу јавних признања и награда Града Пирота за 2017. годину“ на адресу:

Град Пирот- Комисија за доделу јавних признања и награда
Града Пирота за 2017. годину
ул.Српских владара бр. 82 Пирот или лично у писарници Градске управе Града Пирота канц. бр. 4 први спрат .

Образац предлога може се преузети на интернет страници Града Пирота www.пирот.рс или у услужном центру Градске управе Пирот на шалтеру информација.

Неблаговремени предлози неће бити узети у разматрање.

Извор: Плусонлине

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

Влада Републике Cрбије

Народна Скупштина Републике Србије

Министарство државне Управе и локалне Самоуправе

Агенција за привредне регистре

еУправа Републике Србије

Кодекс понашања службеника и намештеника Града Пирота

Јавни бележник

Јавни бележник

Ђорђе Петровић
Српских владара 118
Телефон: +381 (0)10 310 045
Мобилни: +381 (0)66 310 045
e-пошта: jbeleznikpetrovic@gmail.com

 

Joomla templates by Joomlashine