Сертификована општина са повољним пословним окружењем

 

Решење о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора

јавних предузећа чији је оснивач Град Пирот

Пословник о раду комисије
Решење о именовању директора ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта
Решење о именовању директора ЈКП "Градска топлана"
Решење о именовању директора ЈП "Водовод и канализација"
Решење о именовању директора ЈКП "Комуналац"
Решење о именовању директора ЈКП "Регионална депонија"

 

Joomla templates by Joomlashine