Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Послове правне заштите имовинских права и интереса Општине Пирот обавља Општинско јавно правобранилаштво.
Функцију Општинског јавног правобранилаштва врши Општински јавни правобранилац, којег поставља председник Општине на 4 године и може бити поново постављен. Општински јавни правобранилац је Јелисавета Манић, дипломирани правник.

У оквиру Правобранилаштва пружа се и правна помоћ  грађанима Општине Пирот, а на основу Одлуке СО Пирот  о пружању правне помоћи грађанима Општине Пирот.

Пружање правне помоћи се састоји: у давању правних савета, састављању иницијалних аката и свих поднесака у поступцима  пред судом  и другим државним органима, састављању уговора, захтева, молби и сл.

Служба правне помоћи  врши, у складу са Општинском одлуком, наплату својих услуга у висини до 50% од адвокатске тарифе која је предвиђена законом, али се у многим случајевима користи и умањење. Правна помоћ се грађанима пружа бесплатно и то: лицима у поступку добијања социјалне помоћи, ратним и мирнодопским инвалидима, расељеним лицима, привремено незапосленим и незапосленим лицима,  као и грађанима који немају имовину, кроз институт сиромашког права.

План развоја Града Пирота 2021–2028.

Пружимо руку теже запошљивим лицима 

Спортске активности за младе-будућност за све у прекограничном региону

Оснаживање женског предузетништва и улоге жена на селу у југоисточној Србији

Успостављање сајамског простора

Joomla templates by Joomlashine