OBAVEŠTENJE LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE GU PIROT

Nove poreske mere koje se primenjuju za vreme vanrednog stanja Radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 u cilju povećanja likvidnosti poreskih obveznika, Vlada Republike Srbije je utvrdila poreske mere za vreme vanrednog stanja.
Mere su utvrđene Uredbom o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Uredba), koja je objavljena u “Sl. glasniku RS”, br. 38/20 i koja je stupila na snagu danom objavljivanja, tj. 20. marta 2020. godine.

Uredbom su propisane sledeće poreske mere:

Za vreme vanrednog stanja neće se po službenoj dužnosti poništavati sporazumi, odnosno ukidati rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza i neće se neplaćeni poreski dug naplaćivati
Prema članu 2. stav 1. Uredbe, prema poreskim obveznicima – pravnim licima, preduzetnicima, poljoprivrednicima i fizičkim licima koji imaju odobreno odlaganje plaćanja dugovanog poreza, za vreme vanrednog stanja neće se preduzimati mere propisane članom 74. st. 7–9. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu: ZPPPA), počev od rate koja je dospevala u martu 2020. godine.

Saglasno stavu 2. člana 2. Uredbe, Poreska uprava neće za vreme vanrednog stanja po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza i neće radi naplate istog sprovoditi postupak prinudne naplate, pri čemu se u navedenom periodu ne obračunava kamata u smislu čl. 75. i 76. ZPPPA. Dakle, za vreme vanrednog stanja poreskom obvezniku kome je odloženo plaćanje dugovanog poreza a koji se, počev od rate koja dospeva u martu  2020. godine, ne pridržava rokova plaćanja istog ili u periodu za koji je odloženo plaćanje dugovanog poreza ne izmiri tekuću obavezu, Poreska uprava neće po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje i dospeli, a neplaćeni poreski dug neće naplaćivati niti iz sredstava obezbeđenja niti u postupku prinudne naplate, pri čemu se na taj poreski dug u navedenom periodu ne obračunava ni kamata.

Kamatna stopa za neblagovremeno plaćanje javnih prihoda smanjena je za 10 procentnih poena.

Saglasno članu 3. Uredbe poreskim obveznicima – pravnim licima, preduzetnicima, poljoprivrednicima i fizičkim licima za vreme vanrednog stanja na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih davanja, osim kamate, obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije, koja trenutno iznosi 1,75%.

Prema opštim odredbama o kamati iz člana 75. ZPPPA, na iznose manje ili više plaćenih javnih prihoda obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije, uvećanoj za deset procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto.

Dakle, za vreme vanrednog stanja na iznose manje ili više plaćenih javnih prihoda obračunava se i plaća kamata, ali  po stopi koja je smanjena za 10 procentnih poena.

Za sve informacije i zahteve poreski obveznici - fizicka lica mogu se obratiti putem maila Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili na tel.010/305-578 i 010/305-580, a sva pravna lica i preduzetnici putem maila Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Uplata prve kvartalne obaveze poreza na imovinu za 2020. godinu.

Obaveštenje od 01.01.2020. o poreskim prijavama

Izveštaj sa javne rasprave

 

 

Uplata četvrtog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2019. godinu

Lokalna poreska administracija Gradske uprave Pirot, obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 14. novembar 2019. godine rok za uplatu obaveze za četvrti kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2018. godinu.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju.

Sve informacije o visini duga, kao i druge informacije, poreski obveznici mogu dobiti u Uslužnom centru, šalteri 3 i 4, zgrada Gradske uprve Pirot, ul.Srpskih vladara br.82, putem e-mail adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili preko portala Jedintveni informacioni sistem - https://lpa.gov.rs/jisportal/


 
Na osnovu Odluke o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u postupku donošenja propisa i drugih opštih akata iz nadležnosti Grada Pirota („Sl.list grada Niša“, br.55/19), Grad Pirot upućuje

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA ZA UTVRĐIVANJE OSNOVICE POREZA NA IMOVINU ZA 2020.GODINU I NACRTU ODLUKE O BORAVIŠNOJ TAKSI

Grad Pirot, Gradska uprava Pirot, Odeljenje za privredu i finansije - Lokalna poreska administracija poziva zainteresovane građane, organe, organizacije, udruženja, ustanove, stručnu i ostalu javnost, da se uključe u raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Odluke o utvrđivanju prosečnih cena za utvrđivanje osnovice poreza na imovinu za 2020.godinu i Nacrta Odluke o boravišnoj taksi.

Javna rasprava održaće se 12.11.2019.godine od 10-11h u prostorijama svečane sale Gradske uprave Pirot, ul.Srpskih vladara br.82, Pirot.

Nacrt Odluke o utvrđivanju prosečnih cena za utvrđivanje osnovice poreza na imovinu za 2020.godinu i Nacrt Odluke o boravišnoj taksi objavljeni su i na internet stranici Grada Pirota – www.pirot.rs, u delu Lokalna poreska administracija - Obaveštenja.


Svoje predloge, primedbe i sugestije svi zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi, poštom na adresu: Lokalna poreska administracija, 18300 Pirot, ul.Srpskih vladara br.82, neposredno preko pisarnice Gradske uprave grada Pirota ili elektronskom poštom na adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Kontakt osoba: Ivana Malinović. Rok za predaju istih je 12.11.2019.godine. 
 Odluka o boravišnoj taksi  
 Odluka o utvrđivanju prosečne cene po m2 za 2020. godinu  

 

Izveštaj o održanoj javnoj tribini u MZ Trnjana dana 04.07.2019. godine                        

GRAD PIROT – TRIBINA O UČEŠĆU GRAĐANA U TROŠENJU SREDSTAVA NAPLAĆENIH OD POREZA NA IMOVINU

Grad Pirot – Gradska uprava Pirot, obaveštava građane sela Trnjana da će se u četvrtak, dana 04.07.2019.godine sa početkom u 12:00 sati u prostorijama MZ Trnjana, održati tribina na temu „Uključivanje građana u proces odlučivanja o trošenju sredstava prikupljenih od naplate poreza na imovinu“.  
Tribina se organizuje u okviru projekta „Reforma poreza na imovinu„ u koji je uključen i grad Pirot.
Program finansira vlada Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvom za finansije i Stalnom konferencijom gradova i opština, a sprovodi Helvetas Swiss Intercooperation SRB, kroz aktivno učešće lokalne samouprave.            
S obzirom na značaj teme, očekuje se da će građani prepoznati svoju ulogu u procesu donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu i aktivno učestvovati na najavljenoj tribini.

U Pirotu, dana 01.07.2019.godine

 

Uplata četvrtog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2018. godinu

Obaveštenje za građane u vezi kampanje “DA se upoZNAMO”

Zakon o lokalnoj samoupravi obavezuje gradske vlasti da do kraja 2018. godine direktnije uključe građane u rad lokalne samouprave. Zbog toga je Švajcarska agencija za razvoj pokrenula kampanju “DA se upoZNAMO” koja ima za cilj podizanje svesti građana o važnosti transparentnog upravljanja javnim finansijama na nacionalnom i lokalnom nivou.

Kako građani doprinose opštinskom budžetu kroz poreze, takse i naknade, sada imaju i priliku da se direktnije uključe u rad lokalne samouprave kroz učešće u radu savetodavnih tela skupštine, učešće u javnim raspravama, kroz ankete, pisanje peticija, primedbi i sugestija. Uključivanjem u planiranje budžeta utičemo na prioritete u njegovom trošenju, a redovnim izmirivanjem poreskih obaveza doprinosimo da budžet bude veći.


I Grad Pirot je prepoznao značaj ove kampanje, te Odeljenje za privredu i finansije Gradske uprave Pirot, koristi priliku da građane obavesti da sva pitanja, primedbe i sugestije vezane za porez na imovinu i participativno budžetiranje mogu uputiti na sledeći način:

  • porez na imovinu, kontakt osoba Ivana Malinović, e-mail adresa Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., lično u kancelariji br.70 (prizemlje) ili putem telefona 305-570, 
  • participativno budžetiranje, kontakt osoba Elizabeta Jelenković, e-mail adresa Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., lično u kancelariji br.40 (III sprat), ili putem telefona 305-540.

 

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU: 14. avgust 2018. godine rok za uplatu treće rate poreza

Rok za uplatu obaveze za treći kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2018. godinu za poreske

obveznike bilo da su fizička lica, preduzetnici ili pravna lica je 14. avgust 2018. godine.

Blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kazne.

Za sve potrebne informacije obveznici se mogu obratiti nadležnoj Lokalnoj poreskoj

administraciji na šalteru 3 i 4 u Uslužnom centru u Gradskoj upravi Pirot.


Ivana Malinović

Šef Odseka Lokalne poreske administracije

Grad Pirot

Gradska uprava Pirot

 
Obaveštenje o izdavanju godišnjih rešenja za 2018. godinu
Referentna kamatna stopa NBS
Obaveštenje o podnošenju zahteva za odlaganje dugovanog poreza (30.03.2016.)
Obaveštenje za avgust 2015.                                                                      
Spisak neuručenih rešenja

 

Joomla templates by Joomlashine