Сертификована општина са повољним пословним окружењем

 

Градска накнада

Жиро рачун: 840-742241843-03
Прималац: Градска управа Пирот
Позив на број:
- физичка лица: 97-55-079
- правна лица: 97 конт.бр.079 + бр.ПИБ-а

 

ПДР - Tigar Tyres
 
  ПДР
  Измена
  Измена и допуна
ПДР - Китка
 
  Текст
  Намена површина
ПГР - Депонија
 
  Текст
  Намена површина

ПГР Завојско језеро - нацрт плана - јавни увид од 08.02.2021

до 09.03.2021 године

 
  Јавни увид
ПГР - Пољска Ржана
 
  Текст
  Намена површина
Пословна инфраструктура - део логистичког центра
 
  Текст
  Намена површина
Просторни план Града Пирота  
  Оглас
  Границе плана са наменом
  Јавни увид просторни план Пирот
План генералне регулације "Завојско језеро"  
  Оглас
  Текст
  Прелиминарна намена површина
Отворени базен  
  Урбанистички пројекат
Одлуке    
  Одлука о доприносу за уређење градског земљишта - 2015.
 

Одлука о изменама и допунама одлуке о висини накнада

за услуге које пружа Градска управа Града Пирота

 

Захтев за издавање информације о локацији

 

Допуна накнаде за издавање локацијских услова

  Издати локацијски услови
  Регистар - Издате грађевинске дозволе
  Регистар - Употребне дозволе
  Регистар - Решења по члану 145
  Регистар озакоњења

Планска документација

 
  1. Просторни план града Пирота
  2. Генерални урбанистички план
  3. План генералне регулације ПИРОТ-ЦЕНТАР
  4. План генералне регулације ПИРОТ-ЈУГ
  5. План генералне регулације ПИРОТ-НИШАВСКА ДОЛИНА
  6. План генералне регулације ПИРОТ-ЗАПАД
  7. План генералне регулације ПИРОТ-ИСТОК 1
  8. План генералне регулације ПИРОТ-ИСТОК 2
  9. План генералне регулације ПИРОТ-СЕВЕР
  10. План генералне регулације ИЗВОР-СВ. ЈОВАН
  11. План детаљне регулације ЛОГИСТИЧКИ ЦЕНТАР
  12. План детаљне регулације ТИГАР ТYРЕС
  13. План детаљне регулације РЕГИОНАЛНА САНИТАРНА ДЕПОНИЈА
  14. План детаљне регулације КАЛЕ
  15. План детаљне регулације БАБИН ЗУБ - РЕКИТСКА ГОРА
Закључци о одбацивању
Програм пописа незаконито изграђених објеката на територији Града Пирота

 

Joomla templates by Joomlashine