Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Градско веће је орган који усклађује остваривање функција Градоначелника и Скупштине града и врши контролу и надзорну функцију над радом градске управе. Организација начина рада и одлучивања Градског већа уређује се одлуком, коју доноси Скупштина града пре избора овог органа, по правилу, на конститутивној седници Скупштине града, после одржаних избора.

Градско веће чине: Градоначелник, заменик Градоначелника и девет чланова Градског већа, које бира Скупштина града, на период од 4 године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Градоначелник, мр Владан Васић, је председник Градског већа.

Заменик Градоначелника, Милош Цолић, је члан Градског већа по функцији.

 

Чланови Градског већа града Пирота су:

1. Александар Ћирић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Александар Ћирић је рођен 05.11.1985. године у Пироту. Дипломирао на Факултету за пословно индустријски менаџмент, на смеру Пословни менаџмент, и стекао звање дипломирани менаџер. За заменика председника Скупштине општине Пирот изабран   је 2012. године, након чега је обављао послове помоћника градоначелника за инвестиције и инфраструктуру, након чега је изабран за члана Градског већа, на којој је функцији и данас. Ожењен је и отац двоје деце.

2. Сретен Савов, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Сретен Савов је рођен 01.07.1965. године у Пироту, где је завршио основну школу. Техничку средњу војну школу и Вишу војно-техничку академију је завршио у Загребу. Од 1996. године до 2012.године обављао функцију одборника СО Пирот. У периоду од 2008. до 2012.године био на дужности заменика председника СО Пирот. Члан Градског већа од 2012.године и координатор Штаба за ванредне ситуације и послове месних заједница. Отац две ћерке.

3. Бојан Ранђеловић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Бојан Ранђеловић рођен 17.02.1971.године у Пироту. Основну и средњу школу завршио у Пироту. Дипломирао на основним струковним студијама Високе здравствене школе у Београду. Од 2004. године до 2016.године запослен у Општој болници Пирот. Од 2016. године на функцији помоћника градоначелника за ванпривредне делатности, а од 2020. године до данас на функцији члана Градског већа за ванпривредне делатности. Ожењен, отац једног детета.

4. Дејан Ранђеловић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Дејан Ранђеловић рођен 06.01.1968. год.у Пироту. Основну школу завршио у Пироту, а средњу школу у Београду и стекао звање саобраћајно транспортни техничар - одсек железница. Вишу школу такође завршио у Београду. Специјалистичке студије завршио у Нишу и стекао звање менаџер специјалиста у саобраћају. Од 1989. године до 2018. год радио у предузећу Железнице Србије на пословима одправника возова и шефа железничких станица. Од 2017. године обавља функцију члана Градског већа. Ожењен је и отац двоје деце.

5. Мимица Костић-Ђорђевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., 064/843-5436

Мимица Костић Ђорђевић рођена 31.10.1971. године у Пироту. Основну и средњу школу завршила у Пироту. 1998. године. Дипломирала на Агрономском факултету у Чачку и стекла звање Дипломирани инжењер агрономије општег смера. У периоду од 2000. до 2004. године радила на административним пословима у Д.П.,,Термомонт,,Пирот. 2004. године постављена за вршиоца дужности директора Д.П.,,Термомонт,, Пирот. Од 01.11.2012. године ради у Пољопривредној саветодавној и стручној служби Пирот најпре на пословима асистент пољопривредног саветодавца, затим на пословима саветодавца, а од 28.01.2013. године, до данас ради на позицији координатор саветодавне службе. Од 2020. године до данас обавља функцију Градске већнице града Пирота за област пољопривреде и сектор руралног развоја као и спровођење политике руралног развоја.

6. Слободан Петровић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.,

Слободан Петровић рођен 27.10.1955. године у с. Каменица, општина Димитровград. Основну и средњу школу завршио у Пироту. Запослен у А.Д. ,,Тигар‘‘. Од 2010. године до данас обавља функцију председника Самосталног синдиката ,,Тигар‘‘а.д. а од 2020.год. и функцију члана Градског већа града Пирота.

7. Братислав Рашић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Братислав Рашић рођен 02.11.1987.године. Основну и средњу школу завршио у Пироту. Дипломирао на Техничком факултету у Бору, студијски програм Инжењерски менаџмент и стекао звање дипломирани инжењер менаџмента. Запослен у АД ,,Ђердап услуге‘‘. Од 2020. године обавља функцију члана Градског већа града Пирота.

8. Мирослав Митић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.,

Мирослав Митић рођен 08.09.1986. године у Пироту. По занимању дипломирани економиста. Од 01.10.2012 до 28.02.2022 радио у Дому здравља Пирот на пословима самостални референт за финансије. Од 01.03.2022. године обавља функцију члана Градског већа града Пирота и задужен је за социјалну политику. Ожењен, отац двоје деце.

9. Ивана Стаменовић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., 066/414-123

 

Секретар Градског већа града Пирота је Вања Ђорђевић, дипл. правник.

Чланови који су на сталном раду су: Александар Ћирић, Сретен Савов, Бојан Ранђеловић, Дејан Ранђеловић,  Мирослав Митић  и Ивана Јовановић.

План развоја Града Пирота 2021–2028.

 

Пружимо руку теже запошљивим лицима 

Оснаживање женског предузетништва и улоге жена на селу у југоисточној Србији

Успостављање сајамског простора

Спортске активности за младе-будућност за све у прекограничном региону

Joomla templates by Joomlashine