Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Градско веће је орган који усклађује остваривање функција Градоначелника и Скупштине града и врши контролу и надзорну функцију над радом градске управе. Организација начина рада и одлучивања Градског већа уређује се одлуком, коју доноси Скупштина града пре избора овог органа, по правилу, на конститутивној седници Скупштине града, после одржаних избора.

Градско веће чине: Градоначелник, заменик Градоначелника и девет чланова Градског већа, које бира Скупштина града, на период од 4 године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Градоначелник, мр Владан Васић, је председник Градског већа.

Заменик Градоначелника, Видојко Панајотовић, је члан Градског већа по функцији.

 

Чланови Градског већа града Пирота су:

 

  1. Александар З. Ћирић,

  2. Сретен Савов,

  3. Батица Алексић,

  4. Биљана Петровић,

  5. Нинослав Ћирић,

  6. Александар Ћирић,

  7. Оља Петровић,

  8. Милан Стојановић,

  9. Дејан Ранђеловић.

Секретар Градског већа града Пирота је Ирена Костић, дипл. правник.

Јавни бележник

Јавни бележник

Ђорђе Петровић
Српских владара 118
Телефон: +381 (0)10 310 045
Мобилни: +381 (0)66 310 045
e-пошта: jbeleznikpetrovic@gmail.com

 

Joomla templates by Joomlashine